درخواست نمایندگی

شرکت برازین بتن شیمی به منظور گسترش فعالیت خود در تمامی استان های کشور اقدام به اعطای نمایندگی می نماید.

متقاضیان مجترم می توانند با تکمیل فرم ثبت نام زیر و قبول شرایط و قوانین، جهت اخذ نمایندگی انحصاری در استان و شهرستان محل سکونت خود اقدام نمایند.