فرصت های شغلی

ما در برازین بتن شیمی همواره از نیروی های متعهد، با استعداد و مجرب استقبال می کنیم. اگر دوست دارید با ما همکاری کنید، فرم استخدام
را پر کنید تا در فرصت مناسب با شما تماس بگیریم...

پیوست رزومه: